تعرفه ماساژ‌

 • نوع ماساژ
 • ماساژ ریلکسی
 • ماساژ روسی
 • ماساژ سوئدی
 • ماساژ آروما تراپی
 • ماساژ تایلندی
 • ماساژ ترکیبی
 • ماساژ یومیهو
 • ماساژ شیاتو
 • ماساژ دیپ تیشو
 • ماساژ لاغری
 • ماساژ فورهند
 • ماساژ سنگ داغ
 • ماساژ شکلات
 • ماساژ صورت
 • ماساژ پا
 • ماساژ (vip)
 • اسکراپ و پاکسازی صورت
 • اسکراپ و پاکسازی بدن به همراه سونای بخار
 • اپیلاسیون کل بدن
 • جکوزی وی آی پی
 • سونای بخار vip
 • اسکراپ بدن
 • اپیلاسیون کل بدن
 • اصلاح کل بدن با ماشین اصلاح
 • vip 1: ماساژ ترکیبی+اسکراپ صورت و بدن
 • vip 2: ماساژ ترکیبی+اسکراپ صورت و بدن+جکوزی
 • زمان
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶۰ دقیقه
 • ۳۰ دقیقه
 • ۳۰ دقیقه
 • ۱۲۰ دقیقه
 • ۳۰ دقیقه
 • ۱/۵ ساعت
 • ۱/۵ ساعت
 • قیمت
 • ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰۰۰۰ تومان
 • ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • ۲۴۰۰۰۰ تومان
 • ۲۲۰۰۰۰ تومان
 • ۱۸۰۰۰۰ تومان
 • ۹۰۰۰۰ تومان
 • ۹۰۰۰۰ تومان
 • ۲۶۰۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • ۲۱۰۰۰۰ تومان
 • ۷۰۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ تومان
 • ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • ۲۴۰۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • ۲۹۰۰۰۰ تومان
 • ۳۵۰۰۰۰ تومان