لیست قیمت

Best Massage

قیمت انواع ماساژ

حمام سنتی

هزینه 30 دقیقه حمام سنتی

ماساژ شیاتسو
ماساژ شیاتسو

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ آروماتراپی
ماساژ آروماتراپی

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ ریلکسیشن
ماساژ ریلکسیشن

هزینه ماساژ ریکلسیشن (هر ساعت 150 هزار تومان)

ماساژ روسی
ماساژ روسی

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ سوئدی
ماساژ سوئدی

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ سنتی تایلندی
ماساژ سنتی تایلندی

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ شکلات
ماساژ شکلات

هزینه هر یک ساعت ماساژ

Form for

ارسال پیام به ما