لیست قیمت ماساژ

Best Massage

قیمت ماساژ

جکوزی

مدت زمان 30 دقیقه

خدمات VIP-2

ماساژ ترکیبی 60 دقیقه + حمام سنتی + جکوزی

خدمات VIP-1

ماساژ ترکیبی 90 دقیقه + حمام سنتی

بادکش کل بدن

هزینه هر جلسه بادکش

ماساژ فورهند

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ ترکیبی

هزینه هر یک ساعت ماساژ

اسکراب بدن

مدت زمان انجام 30 دقیقه

اسکراب صورت

مدت زمان انجام 30 دقیقه

اپیلاسیون کل بدن

انجام در یک جلسه

ماساژ دیپ تیشو

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ یومی هو

هزینه هر یک ساعت ماساژ

حمام سنتی

هزینه 30 دقیقه حمام سنتی

ماساژ شیاتسو
ماساژ شیاتسو

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ آروماتراپی
ماساژ آروماتراپی

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ ریلکسیشن
ماساژ ریلکسیشن

هزینه ماساژ ریکلسیشن (هر ساعت 220 هزار تومان)

ماساژ روسی
ماساژ روسی

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ سوئدی
ماساژ سوئدی

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ سنتی تایلندی
ماساژ سنتی تایلندی

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ شکلات
ماساژ شکلات

هزینه هر یک ساعت ماساژ

ماساژ صورت
ماساژ صورت

هزینه هر 30 دقیقه ماساژ

ماساژ پا
ماساژ پا

هزینه هر 30 دقیقه ماساژ

ماساژ سنگ داغ
ماساژ سنگ داغ

هزینه هر یک ساعت ماساژ

Form for

ارسال پیام به ما